Договір-оферта

Договір-оферта. Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

Ця оферта адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб - відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://www.telegraf.in.ua (далі — «Сайт»), які далі іменуються як «Благодійник», які зацікавлені в підтримці незалежної журналістики ПП Видавничого Дому "Приватна Газета" (далі – Організація).

Оферта розміщена в мережі Інтернет на сайті Організації: https://www.telegraf.in.ua/ofetra.html, і є офіційною і публічною пропозицією Організації здійснити благодійну пожертву.


1. Терміни та визначення
 
Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб – Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, через платіжну систему "Liqpay", а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва (Пожертва) – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення нею певних, заздалегідь обумовлених, цілей або здійснення діяльності, відповідно до Статуту.


2. Предмет оферти
 

Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні».

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.

Договір розміщено на сайті https://www.telegraf.in.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.


3. Права та обов'язки


3.1 Організація має право:

  • отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору.
  • за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.

3.2 Благодійник має право:

  • перерахувати Пожертву на рахунок Організації у спосіб зазначений Договором;
  • запросити інформацію щодо використання Пожертви;
  • Благодійник має право здійснювати Пожертви анонімно.


4. Територія та термін збору пожертвування

 
Публічний збір Пожертвувань проводиться на території всього світу.

Публічний збір Пожертвувань триває до дати ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.


5. Порядок використання Пожертвувань

 
Використання зібраних (отриманих) Благодійних пожертв проводиться у відповідності з Статутними цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення Оферти або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.


6. Витрати


Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.


7. Інші умови


Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

Цей Договір може бути змінений Організацією в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.


  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх