У Дів можливі конфлікти і розставання, Водолії стануть привабливi для оточуючих: гороскоп на тиждень

11.09.2022, 14:01 Переглядів: 1 846

 

У Скорпіонів любов стане однiєю з прiоритетних тем

Овен (21.03-20.04)
Цього тижня вiдбудеться рiзкий поворот подiй, немов щось зупинить вас в стрiмкому русi - i примусить рухатися в новому напрямi. З вiвторка потрiбно буде наново зорiєнтуватися в тому, чим ви зайнятi, i переглянути свої плани i обов`язки. Непередбачуванiсть всього того, що вiдбувається, вимагає швидкої реакцiї i конструктивного пiдходу з вашої сторони. У середу будьте особливо уважнi, не давайте своїм вiдчуттям безперешкодно проявлятися пiд впливом настрою. Передчувайте наслiдки. У середу i четвер формуються перспективи вашої дiяльностi на найближчий мiсяць. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 18.

Телець (21.04-21.05)
Ви комфортно вiдчуватимете себе на самотi, займаючись звичною дiяльнiстю. Але навряд чи вдасться на цьому тижнi зберегти стабiльнiсть в справах i внутрiшню рiвновагу. Доведеться перемкнутися на позачергову роботу. Новi iдеї i пропозицiї можуть спочатку викликати протест, але не поспiшайте вiдразу вiдповiдати вiдмовою. Дайте ситуацiї проявитися, а собi залиште час подумати. У середу i четвер чиясь прихована симпатiя або протекцiя можуть зiграти сприятливу роль у вашому життi. Ви отримаєте результати того, про що поклопоталися у минулому. Вихiднi повернуть вiдчуття контролю над обставинами i розумiння вигоди вiд змiн, що вiдбулися. Сприятливi днi: 12, 15; несприятливi: 17.

Близнюки (22.05-21.06)
Рiзноманiтнiсть вражень на цьому тижнi вам гарантована. У вiвторок може вiдбутися щось неординарне на роботi або доведеться зiткнутися з непередбаченими перешкодами у справах. Вам доведеться адаптуватися до нових правил гри. Далеко не все тепер залежить вiд вашого бажання. Доведеться стримати витрати i якийсь час терпляче справлятися з тягарем обов`язкiв. У середу i четвер ви вже знайдете компромiснi рiшення щодо проблем, що виникли, i зможете знову проявляти ентузiазм i активнiсть в справах, якi намiтили. У цi днi допомогу i пiдтримку вам нададуть друзi. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 13.

Рак (22.06-22.07)
Несподiванi вiстi прийдуть здалеку. Можливi поїздки, вiдрядження, активiзацiя переговорiв iз зарубiжними партнерами. Особливо з питань, якi вже обговорювалися ранiше, але через якiсь причини були вiдкладенi. З вiвторка можна приступати до нових справ або займатися питаннями освiти. Це хороша можливiсть записатися на курси, про якi ви давно мрiяли. Окрiм нових знань, вас чекають цiкавi, незвичайнi знайомства, якi в майбутньому виявляться корисними. У середу i четвер активно просувайте свої плани. На найближчi декiлька тижнiв не варто планувати нiяких нововведень. Можуть бути вiдстрочення в надходженнi коштiв на ваш рахунок. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 12.

Лев (23.07-23.08)
Це один з тих перiодiв, коли в життi починає вiдбуватися багато дивних, майже мiстичних подiй. Змiнюється ритм дiяльностi. Тепер бiльше часу бажано проводити наодинцi, а в роботу вносити бiльше творчих аспектiв i фантазiї. У понедiлок i вiвторок не варто поспiшати з нововведеннями. За цей тиждень вiдбудеться багато нового, що примусить вiдкорегувати плани, i, можливо, повернутися до ранiше вiдкладених справ i проєктiв. Доведеться виправляти старi помилки, але головне - не наробити нових. Особливої уваги вимагають фiнансовi питання. Великi придбання i капiталовкладення в найближчi декiлька тижнiв небажанi. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 16.

Діва (24.08-23.09)
Якiсь iз важливих для вас вiдносин дадуть трiщину. Можливi конфлiкти з найнесподiванiших приводiв, розкриття таємниць, розставання. Але стримати нiчого не можна - вiдбудеться тiльки те, що назрiло i повинно вiдбутися. Так само у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розлучилися, але тема виявилася невичерпаною. У четвер може вiдчуватися втома, бажання понизити навантаження на роботi i бiльше уваги придiлити своїм особистим вiдносинам, сiм`ї i коханiй людинi. У п`ятницю з`явиться можливiсть визначитися iз завданнями на найближчий час i обговорити плани з дiловими партнерами. Не варто нiкого переконувати, це буде складно. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 17.

Терези (24.09-23.10)
Витонченiсть у проявi ваших iнтересiв, думок та iдей допоможе вам в дiловому спiлкуваннi. Ви бiльше схильнi до розумiння iнтересiв i почуттiв iнших людей. Хороший перiод для складання кореспонденцiї i ведення переговорiв, обговорення, конференцiй, для укладання i пiдписання важливих документiв i контрактiв. Прибуток в деяких сферах бiзнесу. Можливi вдалi короткi дiловi поїздки, отримання приємних новин. Хорошi можливостi дає свiтське спiлкування в цi днi. Гармонiйнi вiдносини i приємне спiлкування з чоловiком, коханою людиною, приятелями, сусiдами, родичами. Перiод пiдходить для розваг, активного вiдпочинку, участi в свiтських заходах. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 15.

Скорпіон (24.10-22.11)
Творчий пiдхiд допоможе вам знайти вихiд зi скрутних ситуацiй, якi можуть виникнути з середини тижня. Правила гри мiнятимуться невловимо, але властивий вам психологiзм i умiння тримати паузу допоможуть розгадати iнтриги конкурентiв i суперникiв. У неодружених Скорпiонiв з`явиться потяг до нових розваг i захоплень. Любов стає однiєю з прiоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у вiдносинах, що вже склалися, намiтиться новий настрiй. Але не виключенi i сварки, розриви зв`язкiв. Не варто утримувати ситуацiю, зiрки зараз не залишають вибору - вiдбувається те, що назрiло. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 14.

Стрілець (23.11-21.12)
Ваш ентузiазм в кар`єрних питаннях трохи стихне, i бiльше часу ви зможете придiлити будинку i близьким. Це вдалий час для генеральних прибирань, невеликих ремонтiв, наведення ладу. Турботи, роздiленi з членами сiм`ї, допоможуть пережити стресовi ситуацiї, пов`язанi з основною роботою. Найближчим часом вам не обов`язково проявляти дiлову активнiсть - багато питань вирiшаться без вашої участi. Головне - пiдтримувати довiрливі вiдносини з партнерами, а iнiцiативу вони вiзьмуть на себе. У середу i четвер ви зможете придумати щось нестандартне i у ваших справах з'являться новi перспективи. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 12.

Козеріг (22.12-20.01)
У цей перiод бiльш глибоко опрацьовуватимуться сексуальнi питання, пiдвищиться вiдчуття моральної вiдповiдальностi через переконаня, а не сором`язливiсть. Перiод зрiлостi, розсудливостi i доброти, вiн сприятиме, перш за все, подоланню вiкової рiзницi в любовних взаєминах, оскiльки рiвень мiжособових вiдносин залежить менше вiд сексуальних потреб, нiж вiд потреб гармонiї i врiвноваженостi. У сiмейних стосунках зникає напруженiсть i нерозумiння одне одного, люди прагнуть зближуватися i вiдкривають новi основи для спiльностi iнтересiв. Друзi i дiловi партнери теж переживуть в цей перiод поглиблення i змiцнення своїх взаємин. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 18.

Водолій (21.01-19.02)
У вiвторок у ваших фiнансових перспективах можуть намiтитися новi тенденцiї. Витрати поки краще звести до мiнiмуму i зосередитися на питаннях заробiтку. Можливi несподiванi пропозицiї. Але прийняти можна тiльки тi з них, що вже мали мiсце ранiше, i з якихось причин спiвпраця не склалася. У середу i четвер будьте обережнiшi в подорожах, бережiть матерiальнi цiнностi. Ви стаєте привабливi для оточуючих. Дружнi вiдносини легко можуть перейти в близькi. Знижується самоконтроль, рiшення приймаються пiд впливом iмпульсу. У одружених Водолiїв це може стати причиною проблем. Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: 15.

Риби (20.02-20.03)
Цей тиждень дає вам шанс перевернути своє життя, змiнити напрям дiяльностi або переглянути вiдносини з партнерами. Ви будете налаштованi рiшуче, але головне - не допускайте емоцiйних перевантажень. У понедiлок i вiвторок формуються тенденцiї на мiсяць вперед. Усамiтнюватися не слiд - це сприятливий час, щоб дiйти визначеностi в близьких взаєминах i обговорити плани з колегами. На середу i четвер плануйте справи, якi вимагають швидкого виконання. Можуть виникнути труднощi взаєморозумiння в сiм`ї i на роботi. Стежте за тим, як ви виражаєте свої думки i чи правильно розумiють вас оточуючi. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 16.

Автор: Катерина Турубара Джерело фото: izvestia.kharkov.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх